SREDNJOVEKOVNI BEOGRAD

OD SINGIDUNUMA DO BEOGRADA

Odličan položaj na ušću Save u Dunav privlačio je različite narode od najranih vremena. Na osnovu arheoloških ostataka, veruje se da je prvo naselje osnovano u doba neolita. Keltska i ilirska plemena naseljavaju područje današnjeg grada od 3. veka p.n.e oni su su i prvo ime grada - Singidunum (reč singi još uvek nije u potpunosti razjašnjena - moguće je da je to naziv za pleme Singi ili je to indoevropski koren reči „singo“ - bela; drugi deo imena je po keltskom imenu „dunum“ - grad). Početkom 1. veka breg koje se uzdizao na ušću ove dve velike reke postalo je prvi rimski vojni logor.

Singidon, kako su Vizantinci nazivali ovaj grad, postao je važno mesto koje su osvajli brojni narodi. Tokom invazije na Balkan, Huni su uništili tvrđavu iznad ovih reka. Današnje ime grad je dobio u 7. veku, u vreme slovenskih invazija. Belina krečnjačkog grebena, sa ostacima tvrđave, jasno se izdvajala i odredila slovensko ime grada: Beli grad - Beograd. Ovo ime se prvi put pojavljuje u dokumentima 878. Od tada su utvrđenjem vladali različiti vladari: vizantijski, bugarski, mađarski i srpski.

Beograd je 1404. godine prvi put postao prestonica srpske srednjovekovne države za vreme vladavine Stefana Lazarevića. Despot je obnovio tvrđavu koja je bila u zapuštenom stanju i sagradio nove kule, kapije, kao i dvorac u Gornjem gradu. Beograd je u tom periodu doživeo ekonomski i kulturni procvat. Posle smrti despota Stefana, Beograd su zauzeli Mađari do 1521. godine, kada ga je osvojio sultan Sulejman Veličanstveni.

BEOGRAD U RANOM SREDNJEM VEKU

Završetkom Rimskog carstva Singidunum je izgubio svoj značaj. Grad je čak bio napušten na određeno vreme nakon što su ga Huni uništili 441/442. Ubrzo je započeo ovaj period stalnih borbi između Vizantije i raznih varvarskih plemena.

BEOGRADSKA TVRDJAVA

Beogradska tvrđava nalazi se u parku Kalemegdan i predstavlja srednjovekovne tvrđave osnovane na mestima starih rimskih logora.

DESPOTOV BEOGRAD

Ugarski kralj Sigismund potpisao je sporazum sa knezom Stefanom Lazarevićem kako bi osigurao granice Mađarske od budućih osmanskih napada. Ovim sporazumom despot je mogao da proglasi vlast nad Beogradom u zamenu za svoje vazalne obaveze prema Kraljevini Ugarskoj.

Administrator stranice i dron operator: Andrija Soković, koordinator grupe: Mila Popović, fotograf i istraživač Dimitrije Vasiljević, administrator društvenih mreža Milena Marković, istraživač Darija Njego, dizajneri: Lana Antanasijević, Andrea Plazinić i Jana Azanjac

XIV beogradska gimnazija

CONNECT WITH US