SREDNJOVEKOVNI BEOGRAD

OD SINGIDUNUMA DO BEOGRADA

Odličan položaj na ušću Save u Dunav privlačio je različite narode od najranih vremena. Početkom 1. veka breg koje se uzdizao na ušću ove dve velike reke postalo je prvi rimski vojni logor. Singidon, kako su Vizantinci nazivali ovaj grad, postao je važno mesto koje su osvajli brojni narodi. Tokom invazije na Balkan, Huni su uništili tvrđavu iznad ovih reka. Današnje ime grad je dobio u 7. veku, u vreme slovenskih invazija. Belina krečnjačkog grebena, sa ostacima tvrđave, jasno se izdvajala i odredila slovensko ime grada: Beli grad - Beograd. Ovo ime se prvi put pojavljuje u dokumentima 878. godine. Od tada su utvrđenjem vladali različiti vladari: vizantijski, bugarski, ugarski i srpski.

Beograd je 1404. godine prvi put postao prestonica srpske srednjovekovne države za vreme vladavine Stefana Lazarevića. Despot je obnovio tvrđavu koja je bila u zapuštenom stanju i sagradio nove kule, kapije, kao i dvorac u Gornjem gradu. Beograd je u tom periodu doživeo ekonomski i kulturni procvat. Posle smrti despota Stefana, Beograd su zauzeli Mađari do 1521. godine, kada ga je osvojio sultan Sulejman Veličanstveni.

BEOGRAD U RANOM SREDNJEM VEKU

Završetkom Rimskog carstva Singidunum je izgubio svoj značaj. Grad je čak bio napušten na određeno vreme nakon što su ga Huni uništili 441/442. Ubrzo je započeo ovaj period stalnih borbi između Vizantije i raznih varvarskih plemena.

SRPSKI BEOGRAD

Beograd je dva puta tokom srednjeg veka bio pod vlašću srpskih vladara. Prvi put pod kraljem Dragutinom u 13. veku  a drugi put u vreme despota Stefana Lazarevića u 15. veku.

BEOGRADSKA TVRDJAVA

Beogradska tvrđava nalazi se u parku Kalemegdan i obuhvata srednjovekovne tvrđave iz različitih perioda osnovane na mestu antičkog rimskog kastruma/logora.

Administrator stranice i dron operator: Andrija Soković, koordinator grupe: Mila Popović, fotograf i istraživač Dimitrije Vasiljević, administrator društvenih mreža Milena Marković, istraživač Darija Njego

CONNECT WITH US