SREDNJOVEKOVNI BEOGRAD

 Od Singidunuma do Beograda

         

Sjajna  pozicija na ušću Save u Dunav  od najranijih vremena privlačila je različite narode. Na osnovu arheoloških ostataka smatra se da je prvo naselje osnovano još u doba neolita.  Keltska i ilirska plemena naseljavaju se od 3. veka p.n.e. na području današnjeg grada. Oni su dali i prvi naziv gradu – Singidunum (reč singi nije potpuno rasvetljena-moguće da je reč o plemenu Singi ili je u pitanju indoevropski koren reči "singo"-beo, drugi deo naziva  je  po keltskom nazivu "dunum" – grad ). Početkom 1. veka, brežuljak koji se izdizao na ušću dve velike reke postaje prvi rimski vojni logor.

Singidon, kako su Vizantinci nazivali ovaj grad, postaje važno mesto koje pohode mnogobrojni narodi. Prilikom prodora na Balkan, Huni su razorili  utvrđenje nad ušćem.  Kada u 7. veku dolaze Sloveni, grad dobija svoj današnji naziv. Belina krečnjačkog grebena, sa ostacima tvrđave jasno se isticala sa reke i odredila slovensko ime grada: Beli grad – Beograd. Ovaj naziv  prvi put se pojavljuje u dokumentima 878. godine. Od tada utvrđenjem gospodare različiti vladari: , viznatijski,bugarski  ugarski i srpski 

Beograd 1404.godine prvi put postaje prestonica srpske srednjovekovne države za vreme vladavine Stefana Lazarevića. Tvrđavu, koja je bila u zapuštenom stanju, despot je obnovio, izgradio  nove kule, kapije, kao i zamak u Gornjem gradu. Beograd je u tom periodu doživeo svoj ekonomski i kulturni procvat. Posle smrti despota Stefana, vlast nad Beogradom preuzimaju Ugari  do 1521. godine, kada ga osvaja sultan Sulejman Veličanstveni.

BEOGRAD U RANOM SREDNJEM VEKU

Posle raspada Rimskog carstva Singidunum je bio stalna meta sukoba Vizantije i različitih varvarskih plemena.

BEOGRADSKA TVRĐAVA

Prostor Beogradske tvrđave nalazi se u parku Kalemegdan, i predstavlja utvrđenje koje potiče iz srednjeg veka na osnovama antičkog rimskog logora. Saznajte više o izgledu Beogradske tvrđave 

DESPOTOV GRAD

Despot Stefan Lazarević dobio je Beograd u posed od ugarskog kralja Žigmunda. Tako je, diplomatskim putem, 1404. godine Beograd prvi put postao prestonica srpske srednjovekovne države – njeno vojno ekonomsko i kulturno sedište.Saznate više o despotovom Beogradu

Administrator stranice i dron operator: Andrija Soković, koordinator grupe: Mila Popović, fotograf i istraživač Dimitrije Vasiljević, administrator društvenih mreža Milena Marković, istraživač Darija Njego, dizajneri: Lana Antanasijević, Andrea Plazinić i Jana Azanjac

XIV beogradska gimnazija

CONNECT WITH US