SOCIJALISTIČKI BEOGRAD

Brutalno lep Beograd

Socijalističko nasleđe Beograda rezultat je obimne zgradnje koja je usledila nakon Drugog svetskog rata. Razvoj grada bio je usmeren pre svega na javnu arhitekturu, i to naročito na stambene objekte. Raznovrsnost stilova u drugoj polovini 20. veka doprinela je raznovrsnim i smelim arhitektonskim rešenjima. Izgrađeni su kompleksi i urbanističke celine koje su probrazile izgled grada. Minimalizam i funkcionalizam novog grada je nasleđe koje izaziva sve veću pažnju u dugoj  istoriji Beograda.
Odlukom Narodnog odbora Beograda 1955. godine osnovana je Uprava za izgradnju Novog Beograda, koji je postao središte nove prestonice i uzor modernog socijalističkog grada.

KULTURA U SOCIJALIZMU

Kulturno nasleđe socijalizma obeleženo je kratkim socrealističkim periodom  u posleratnom periodu, nakon čega je usledilo okretanje ka modernoj internacionalnoj kulturi.

ŽIVOT U SOCIJALIZMU

Posle Drugog svetskog rata Beograd je imao samo 270.000 stanovnika. Ipak, ubrzo je pokrenuta velika obnova Beograda, pa je Beograd za kratko vreme postao milionski grad koji je svojim stanovnicima obezbedio moderne uslove života.

LIČNE ARHIVE

Beležimo i čuvamo od zaborava lične priče Beograđana koji su doprineli kulturi našeg grada iz vremena socijalizma.

Koordinator grupe, administrator sajta i fotograf: Sofija Jovanović, istraživač i dizajner: Jana Azanjac, istraživač: Ana Serafijanović, fotograf: Jovana Dimitrijević, istraživač: Ognjen Nerandžić, istraživač: Maja Milović

CONNECT WITH US