SOCIJALISTIČKI BEOGRAD

Brutalno lep Beograd

Socijalističko nasleđe Beograda plod je povećanog obima izgradnje koji je usledio nakon Drugog svetskog rata. Razvoj grada bio je usmeren pre svega na javnu arhitekturu, i to naročito na stambene objekte. Raznovrsnost stilova u drugoj polovini 20. veka doprinela je raznovrsnim i smelim arhitektonskim rešenjima. Izgrađeni su kompleksi i urbanističke celine koje su probrazile izgled grada. Minimalizam i funkcionalizam novog grada je nasleđe koje izaziva sve veću pažnju u dugoj i plodnoj istoriji Beograda.
Odlukom Narodnog odbora Beograda 1955. godine osnovana je Uprava za izgradnju Novog Beograda, koji je postao središte nove prestonice i uzor modernog socijalističkog grada.

SOCIJALISTIČKO NASLEĐE

Promenjeni politički kontekst koji je rezultirao tzv. koka-kola socijalizmom uslovio je nov način života. On se ogledao u afirmisanju bratstva i jedinstva, ateizma i politike nesvrstanosti.

SOCIJALISTIČKA ARHITEKTURA

U godinama koje su usledile posle Drugog svetskog rata, u arhitekturi su nakon kratkotrajnog sovjetskog uticaja, uspostavljena načela moderne arhitekture.

LIČNE ARHIVE

Beležimo i čuvamo od zaborava lične priče Beograđana koji su doprineli kulturi našeg grada iz vremena socijalizma.

Koordinator grupe, administrator sajta i fotograf : Sofija Jovanović, idtraživač i dizajner Jana Azanjac,istraživač Ana Serafijanović, fotograf Jovana Dimitrijević, istraživač Ognjen Nerandžić,istraživač Milica Milović, istraživač Maja Milović

XIV beogradska gimnazija

CONNECT WITH US