OSMANSKI BEOGRAD

Orijentalna varoš

Prilikom treće opsade Beograda sultan Sulejman Veličanstveni 1521. godine uspeo je da zauzme tadašnji ugarski grad. Beograd je tada postao važno tursko uporište za dalje prodore ka Evropi. Gradsko polje ispred tvrđave Turci su nazivali Kalemegdan (tur. kale -tvrđava, megdan - polje). Viševekovnu prisutnost Osmanlija u Beogradu pratila je i plodna umetnička aktivnost, pa je nastalo bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Burna istorijska previranja koja su usledila posle oslobađanja od turske vlasti, imala su za posledicu rušenje džamija i ostalih orijentalnih objekata, pa je slika o islamskoj umetnosti na ovim prostorima izmenjena u odnosu na tursko doba.

ISLAM U BEOGRADU

Po popisanim džamijama iz 1836. godine u Beogradu se nalazilo 16 džamija. Vremenom su porušene sve preostale beogradske džamije, osim jedne, Bajrakli džamije na Dorćolu.

OSMANSKA BAŠTINA

Od mnogobrojnih turskih građevina do danas je ostala sačuvana džamija, dve grobice (turbeta), česma Mehmed-paše Sokolovića i nekoliko hamama koji su promenili svoju namenu.

NAŠI SUGRAĐANI

Čuvamo od zaborava  priče naših sugrađana iz islamske zajednice i osmanske prošlosti koji su dali doprinos istoriji našeg grada.

Koordinator grupe i administrator stranice : Iva Pešić, istraživač i fotograf Ivana Pantović, istraživač i fotograf Katarina Malešević, istraživač Alisa Šarac, dizajneri : Andrea Plazinić, Jana Azanjac, i Lana Antanasijević

XIV beogradska gimnazija

CONNECT WITH US