KRALJ KAPIJA

Istraživanja Beogradske tvrdjave predstavlja dug proces čije se trajanje ne može
ograničiti. Mnogi problemi su do sada rešeni, dok o nekima još mora da se traga.
Nakon dodatnog istraživanja otkriveno je da se Jugozapadni bedem nalazi na mestu današnje Kralj kapije. Austrija je vršila radove u dve etape, gde je druga etapa značajnija. Ponovno tursko zaposedanje 1740. godine, imala je preduslov rušenja svih utvrdjenja. Kralj kapija je ostala ista, dok su promene pretrpele na Savskoj padini. Krajem 90-tih godina vršena su istraživanja na Bastionima. Današnji izgled Kralj kapije predstavlja arhikteturu epohe baroka. Ispred Kraljeve kapije izgradjen je Kraljev ravelin, gde je predstavljao najkraći put do Save. Fasada kapije je oblikovana u duhu baroka i to u dve faze.Radovi su obnovljeni 1693. godine. U tom periodu najbitniji je lučni zid koji je povezivao platno Srednjevekovnog bedema sa ostatkom bedema. Njegova trasa se prati do Južnog bedema Podgradja. Dalji radovu su bili na mestima porusenih kula, gde su izgradjeni bastioni II i III. U sklopu ovih radova izgradjena je današnja Kralj kapija. Novo razdoblje izgradnje pocinje 1717. Austrijskim osvajanjem. U ovom periodu tvrdjava je obnovljena od posledica borbe. Usled rekonstrukcije Jugozpadnog bedema, dogradjena je Kralj Kapija. Celina Kralj
Kapije dopunjena je izgradnjom tornja za stražu. Pre 1736. godine izgradjena su
stuba predvidjena za most. Ispred obnovljenoh ravelina uredjen je rov. Istovremeno, dogradjen je trougaoni zabat. 1739. u periodu od 9 meseci uništeno je sve što je Austrija radila. Beogradska tvrdjava je opet postala gradilište. Zatim obnovljena Turska Beogradska tvrdjava je dobila svoj konačan oblik i predstavljala je samo senku nekadašnjeg izgleda. Posle 1739. Porušen je strašarski toranj a ta njegovo mesto došle su zidne toparnice.
Kraljevska kapija bila je dobro očuvana sve do bobardovanja 1914. godine. Posle
rata ideja je bila da se tvrdjava pretvori u park I radovi su zahvatili Kralj Lapiju I ona je dobila park stazu. Bastioni II i III pretvoreni su u vidikovce. Postavljena je I nova konstrukcija mosta. U središtu vidikovca, posstavljen je spomenik Pobedniku, rad Ivana Meštrovića.
U Drugom svetskom ratu Kralj Kapija je poštedjena razaranja. 1946. tvrdjava je
proglašena za spomenik kulture.

Pripremila: Darija Njego