BEOGRAD U RANOM SREDNJEM VEKU

  • од

Nestankom Rimskog carstva Singidunum je izgubio svoj značaj, a jedno vreme bio je i napušten, posle hunskog razaranja 441-442.godine. Nastupa  vreme stalnih borbi između Vizantije i različitih varvarskih plemena. Ostrogotski vladar Teodorik 471.godine osvojio je oblast današnjeg Beograda, ali ni vladavina Ostrogota nije dugo trajala, jer oni napuštaju ove krajeve i odlaze prema Apeninskom poluostrvu. Postoje podaci kod vizantijskog istoričara Prokopija koji ukazuju da je Justinijan obnovio grad u 6. veku. U to vreme pominje se i beogradski episkop, što je prvi put da se posle 4. veka spominje titula verskog poglavara u gradu.
Svoj značaj Beograd je ponovo stekao tokom 9.veka kada se 878. godine prvi put javlja slovensko ime Beograda u pismu pape Jovana VIII upućenom bugarskom vladaru Borisu I. On ga tada obaveštava da je u beogradskoj episkopiji (Episcopatus Belgradensis) smenio izvesnog Sergija zbog poročnog načina života.
Sledeći put Beograd se pominje 885.godine kada su iz Velike Moravske proterani vizantijski misonari na čelu sa Klimentom i Naumom. Oni su došli Dunavom do Beograda kojeg nazivaju „najslavnijim gradom na Dunavu“.
Tokom 11. veka u vreme hodočasničkih i krstaških pohoda, Beograd se spominje kao mesto na putu za Svetu zemlju. Poslednji put pod vizantijskom vlašću bio je između 1190-1204. godine kada dolazi i do prodora krstaša u Carigrad. Od tada prelazi u posed ugarskog kralja, koji će njegov važan strateški položaj koristiti u cilju širenja političkog uticaja na srpsku srednjovekovnu državu.
Prvi put Beograd se našao pod srpskom vlašću 1284. godine kada je kralj Dragutin kao zet i vazal ugarskog kralja dobio grad Beograd zajedno sa Mačvom i Sremom. Od 1319. godine Beograd je ponovo pod ugarskom vlašću.
Složene političke prilike u kojima se našao despot Stefan Lazarević kao legitimni vladar srpske srednjovekovne države,uslovile su ga da prizna i ugarsku i vizantijsku vrhovnu vlast. U takvim, delikatnim, istorijskim okolnostima on je uspeo da dobije Beograd od ugarskog kralja Žigmunda. Proglasivši ga svojom prestonicom despot Stefan Lazarević je Beograd pretvorio u središte visoke politike, kulture i trgovine u državi.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *