ANTIČKI BEOGRAD/SINGIDUNUM

SINGIDUNUM

Početkom II veka, najverovatnije nakon ratova koje je imperator Trajan vodio protiv Dačana, u Singidunum je prebačena legija IV Flavia. Iznad ušća Save u Dunav podignut je i logor u kome je legija boravila sve do kraja antike. Oko logora, na beogradskom grebenu i njegovim padinama prema Savi i Dunavu, podignuto je i civilno naselje. Singidunum je status municipijuma verovatno stekao u vreme imperatora Hadrijana, a sredinom 3.veka dobio je i status kolonije rimskih građana. Najveći uspon usledio je izmedju 2. do sredine 4 veka.

ANTIČKO NASLEĐE U BEOGRADU

I pored mnogobrojnih razaranja počev od ranovizantijskog perioda, koja su nastavljena rušenjem i obnovama tokom srednjeg veka, sve do 20. veka, u Beogradu je dobro očuvano i antičko nasleđe.

NEKROPOLE

O istoriji antičkog Singidunuma može mnogo da se sazna na osnovu nekropola koje su pronađene a teritoriji današnjeg Beograda.

ŽIVOT U ANTIČKOM BEOGRADU

Život se u antičko doba odvijao i van urbanog jezgra. Na periferiji gradskih teritorija podizane su vile rustike, naselja koja su imala veliku ulogu u snabdevanju stanovnika grada i vojske.

Koordinator i fotograf Katarina Malešević, istraživač Mija Bukumirović, istraživač Petar Đapić, istraživač Ana Brajović

                                                                            XIV beogradska gimnazija