ANTIČKI BEOGRAD/SINGIDUNUM

SINGIDUNUM

Početkom II veka, najverovatnije nakon ratova koje je imperator Trajan vodio protiv Dačana, u Singidunum je prebačena legija IV Flavia. Iznad ušća Save u Dunav podignut je i logor u kome je legija boravila sve do kraja antike. Oko logora, na beogradskom grebenu i njegovim padinama prema Savi i Dunavu, podignuto je i civilno naselje. Singidunum je status municipijuma verovatno stekao u vreme imperatora Hadrijana, a sredinom III veka dobio je i status kolonije rimskih građana. Najveći uspon usledio je izmedju
II do sredine IV veka.

ANTIČKO NASLEĐE U BEOGRADU

Razaranja iz ranovizantijskog perioda, nastavljena su mnogobrojnim rušenjima i obnovama tokom srednjeg veka, a događaju se, na žalost i danas.

SINGIDUNUM

Istorija antičkog Singidunuma, uprkos istraživanjima u urbanom jezgru današnjeg Beograda, nije u potpunosti istražena.

ŽIVOT U ANTIČKOM BEOGRADU

Života se u antičko doba odvijao i van urbanog jezgara. Na periferiji gradskih teritorija podizane su vile rustike, naselja koja su imala velikuulogu u snabdevanju stanovnika gradova  i vojske.

Koordinator i fotograf Katarina Malešević, istraživač Mija Bukumirović, istraživač Petar Đapić, istraživač Ana Brajović

                                                                            XIV beogradska gimnazija