AMBASADE BEOGRADA

MEDJUNARODNI ODNOSI

Tokom prve polovine 19. veka kneževina Srbija je počela sa uspostavljanjem  diplomatskih odnosa sa drugim državama. Autonomni status koji je Srbija imala unutar Osmanske carevine, omogućio je već od tridesetih godina 19. veka diplomatske misije drugih država u Beogradu. Prvi diplomatski odnosi uspostaljeni su izmedju Habsburškog carstva i Kneževine Srbije, na čelu sa Milošem Obrenovićem. Ubrzo je uspostavljena diplomatska saradnja sa Rusijom, Velikom Britanijom, Francuskom. Uspostavljanje diplomatskih odnosa sa tadašnjim značajnim državama Evrope bio je važan korak u procesu sticanja nezavisnosti, koja će uslediti na Berlinskom kongresu 1878. godine.

PRVA POSLANSTVA

Najranija misija jedne strane zemlje u autonomnoj Srbiji bilo je poslanstvo Habzburške monarhije koja je  svog prvog konzula Antuna Mihanovića poslala u Kneževinu Srbiju 1836. godine.

MEDJUNARODNI ODNOSI

Začeci srpske diplomatije javljaju se još u srednjevekovnoj Srbiji krajem 12. i tokom 13. veka, ali je početak  moderne srpske diplomatije  povezan sa početkom Prvog srpskog ustanka 1804. godine.

KULTURNA BAŠTINA

Strana predstavništva u Beogradu nalaze se  u reprezentativnim zdanjima koja su ili vlasništvo drugih država ili iznajmljene beogradske kuće. Neke od tih građevina imaju status  kulturnog dobra.

Koordinator i administrator stranice: Sofija Jovanović,fotograf i istraživač: Jovana Dimitrijević, istraživači :Ognjen Nerandžić, Darija Njego i Marčelo Antonioni